Genom att optimera motorn och sänka förbrukningen uppnås mycket positiva miljövinster. Varje liter som sparas ger inte bara reda pengar kvar i plånboken utan ger även renare avgaser och ett mindre försurat hav. Om all trafik som trafikerar våra vatten skulle optimera sina motorer för att arbeta optimalt under rätt förhållande skulle de totala utsläppen sjunka med ca 10%.

Sju av de tio största döda havsbottnarna i världen finns idag i Östersjön. Totala ytan död Östersjöbotten är idag ca 42 000 kvadratkilometer. En betydande del av utsläppen står fritidsbåtarna för och genom en optimering hjälper du till att förhindra att östersjön blir ett dött hav. Alla våra programvaror är gjorda för minimal miljöpåverkan och att bränslet använd maximalt. Genom att se till att förbränningen sker på ett effektivt sätt släpps minimalt med oförbränt bränsle ut i luft och vatten. Då båtmotorer inte är utrustade med katalysatorer och partikelfilter i samma utsträckning som på fordonssidan så lägger vi mycket stor vikt på att göra uppgraderingar som minskar utsläppen markant.

Motoroptimering innebär inte bara mer effekt. Flera andra faktorer påverkas i positiv riktning. Effektoptimering leder till bränsleoptimering med sänkt förbrukning och därmed även miljöoptimering med mindre utsläpp av koldioxid.
Vår nya programvara ändrar parametrar för bla fart och vridmomentspärrar, turbotryck, tändning, tidpunkt för insprutning, bränsletryck variabelt över hela varvtalsområdet och vad avser dieselmotorer även rökbegränsning.
Vi gör alltid en kostnadsfri turbo, funktions och diagnoskontroll för att säkerställa konditionen.  Vid behov av justering gör vi om hela arbetet för att garantera ett 100 % resultat. Vi skräddarsyr alla programvaror för varje enskild båt individuellt, ganska unikt för branschen.

Hittar du inte?

Marintrim har ständigt ny utveckling till såväl äldre som helt nya båtmotorer. Hittar du ändå inte just din motor ring 08-322 911 eller mejla oss